top img euro
top img plan

De Goedkoopste
Schuldsaldoverzekering

Wet op de Privacy

De Nationale Maatschappij voor Hypothecair Krediet verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens voor haar cliŽntenbeheer en in het kader van haar dienstverlening.

Behoudens uitdrukkelijk verzet van uw kant kunnen deze gegevens verwerkt worden in het kader van de commerciŽle promotie van diensten en producten van NMHK.

U heeft het recht uw gegevens in te zien en te laten verbeteren.

Aanvullende inlichtingen kunt u bekomen bij de Nationale Maatschappij voor Hypothecair Krediet.

De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer houdt een openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen in de Regentschapsstraat 61 te 1000 Brussel.