top img euro
top img plan

De Goedkoopste
Schuldsaldoverzekering

Schuldsaldoverzekering

Feiten en antwoorden op veelgestelde vragen over schuldsaldoverzekeringen.

Wat is een schuldsaldoverzekering? | Waarom kiezen voor ons | Fiscaliteit | FAQWat is een schuldsaldoverzekering? terug naar begin Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering wordt onderschreven in het kader van een hypothecaire lening. Ze garandeert u dat de verzekeringsmaatschappij bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de lening, het saldo van de schuld op dat ogenblik zal storten aan de geldschieter.

M.a.w. bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de lening wordt de lening in een keer afbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Het gaat dus over een belangrijke vooruitziende handeling. Het garandeert u dat uw naasten het huis niet dienen te verkopen omdat ze de schulden niet kunnen afbetalen indien er u iets zou overkomen.

Spijtig genoeg spendeert men wel veel tijd om de voorwaarden voor de lening van de verschillende banken te vergelijken, maar doet men dat niet voor de schuldsaldoverzekeringen.

Indien men de rentevoeten van de leningen vergelijkt komt men tot de vaststelling dat die onderling niet zoveel verschillen.

Indien men echter de tarieven van de schuldsaldoverzekeringen vergelijkt komt men tot de verbazende vaststelling dat die prijzen immens ver uit elkaar kunnen liggen.

Opgelet:
uw bankier kan u verplichten om een schuldsaldoverzekering te onderschrijven
(zelfs als de wet dit niet verplicht)
maar hij kan u geen verzekeringsmaatschappij opleggen
(Artikel 6 uit de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet.)

De kostprijs van uw krediet is samengesteld uit 3 componenten:

 1. De rentevoet van uw lening.
 2. De bijkomende kosten (schattingskosten, dossierskosten en notariskosten).
 3. De premie van uw schuldsaldoverzekering.

Onze schuldsaldoverzekeringen zijn de goedkoopste op de markt.

U kan ze combineren met om het even welke lening van om het even welke leningsmaatschappij. Een snelle berekening kan u elk jaar een pak euro's besparen.

Klik hier voor een berekening.


terug naar begin Schuldsaldoverzekering

Waarom kiezen voor "De-Goedkoopste-Schuldsaldoverzekering.com"? terug naar begin Schuldsaldoverzekering

Onze onafhankelijkheid.

Een schuldsaldoverzekering onderschrijven bij De-Goedkoopste-Schuldsaldoverzekering.com betekent een polis afsluiten via een onafhankelijke verzekeringstussenpersoon. Als onafhankelijke verzekeringstussenpersoon zijn wij totaal ongebonden en vrij om op een objectieve wijze de verschillende schuldsaldoverzekeringspolissen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen te vergelijken.

Waar de bankagenten verplicht zijn om enkel de schuldsaldoverzekeringen van hun eigen bank aan te bieden, heeft u bij ons de vrije keuze van de verzekeringsmaatschappij.

De vrijheid.

Een schuldsaldoverzekering onderschrijven bij De-Goedkoopste-Schuldsaldoverzekering.com betekent in de eerste plaats een contract onderschrijven in alle vrijheid. Niets belet u van verzekering te veranderen als u elders goedkoper vindt, tenzij u verkiest te genieten van onze prijsaanpassing zoals hieronder beschreven. Wij verbinden ons ertoe u perfect te verzekeren, in volle vrijheid.

De prijs.

De-Goedkoopste-Schuldsaldoverzekering.com streeft ernaar u een schuldsaldoverzekering te bezorgen aan de laagste prijs.

Indien u elders een goedkopere schuldsaldoverzekering aan normale voorwaarden kan vinden bij een maatschappij die in België toelating heeft om schuldsaldoverzekeringen op de markt te brengen, en die met onafhankelijke tussenpersonen werkt, dan passen wij onmiddellijk onze prijs, van uw polis die bij ons loopt, aan.

Deze prijsaanpassing geldt voor alle nog te vervallen premies.

De fiscaliteit.

De schuldsaldoverzekeringen bemiddeld door De-Goedkoopste-Schuldsaldoverzekering.com voldoen aan alle wettelijke vereisten voor fiscale aftrekbaarheid.

Wenst u meer te weten over de voorwaarden waaraan een schuldsaldoverzekering moet voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn, klik hier

Het direct contact.

U regelt uw zaken graag zelf. U weet graag met wie u een overeenkomst sluit. Daarom staat ons team tot uw beschikking. Van maandag tot vrijdag, van 9.00u tot 19.00u, kan u altijd terecht bij een adviseur die op de hoogte is van uw dossier en voor een antwoord op al uw vragen.


terug naar begin Schuldsaldoverzekering

De fiscaliteit terug naar begin Schuldsaldoverzekering

U kan de premie van uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen onder het stelsel van de nieuwe vastgoedfiscaliteit anno 2005 (programmawet 27/12/2004) of onder het stelsel van het pensioensparen.

In sommige gevallen is het echter verstandig ervoor te opteren om de premie niet fiscaal in te brengen.


1. Programmawet 27/12/2004

De nieuwe 'aftrek enige woning' houdt in dat intresten, kapitaalsaflossingen en levensverzekeringspremies in het kader van een hypotheeklening (ongeacht het ontleende bedrag), afgesloten vanaf 01/01/2005 voor de verwerving of het behoud van de enige woning, genieten van een marginale belastingsaftrek a rato van:

 • Basisbedrag van € 1920
 • Supplement van € 640 (of € 700 indien meer dan 2 kinderen ten laste op 01/01 van het jaar na het jaar van het afsluiten van de lening) gedurende de eerste 10 jaar

Alle hogervermelde bedragen gelden per belastingsplichtige en zijn onafhankelijk van het inkomen. De bedragen worden tevens jaarlijks geïndexeerd.
De hierboven vermelde bedragen zijn van toepassing op de inkomsten van 2006 - aanslagjaar 2007.


2. Welke leningen komen in aanmerking?

 • Hypotheekleningen (met effectieve hypothecaire inschrijving)
 • Minimumlooptijd van 10 jaar
 • Afgesloten bij een instelling uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen of Ijsland (EER)
 • Niet voor de herfinanciering van een lening van voor 01/01/2005
 • Enige woning op 31/12 van het jaar waarin de lening wordt afgesloten (zonder rekening te houden met woningen waarvan de belastingsplichtige ingevolge erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is)
 • Woning is in België gelegen en wordt bewoond door de belastingsplichtige (tenzij om sociale of beroepsredenen)
 • Belastingsplichtige is eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker

3. Welke levensverzekeringen komen in aanmerking?

 • Polis dient uitsluitend voor het wedersamenstellen of waarborgen van een hypotheeklening 'enige en eigen woning'
 • Polis individueel gesloten door de belastingsplichtige voor de leeftijd van 65 jaar
 • Polis gesloten bij een instelling gevestigd in de EER (zie hoger)
 • Minimumlooptijd van 10 jaar indien voordelen bij leven
 • Begunstigde bij leven op minimum 65 jaar is de belastingsplichtige
 • Begunstigde bij overlijden : 'de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven'

Andere opties dan de aftrek enige woning:

In de praktijk zullen de intresten en de kapitaalsaflossingen alleen al de nieuwe 'aftrek enige woning' heel vaak opvullen zodat het in feite geen zin heeft de premie van de schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen.

We kunnen als vuistregel stellen dan een maandelijkse terugbetaling van € 415 of meer voor een koppel en € 207 of meer voor een alleenstaande het budget 'enige en eigen woning' volledig opvult.


Welke oplossingen kunnen we hiervoor bieden?

 • Indien de lening vroeg in het jaar wordt aangegaan kan u een schuldsaldoverzekering afsluiten met terugwerkende kracht (max. 6 maanden) zodat de aanvangsdatum van de polis in het vorige jaar valt. U kan de eenmalige premie (jaarpremies bieden in dit geval geen oplossing) dan aftrekken in het vorige fiscaal jaar in het stelsel van het langetermijnsparen. Dit biedt u een belastingvoordeel van 30% tot 40% van de premie.
 • Indien de lening laat in het jaar wordt aangegaan kan u eveneens overwegen een schuldsaldoverzekering af te sluiten met een eenmalige premie, gezien u in dat jaar weinig intresten en kapitaal moet terugbetalen en er dus nog ruimte is voor de premie van uw schuldsaldoverzekering.
 • U kan ook kiezen om de premie van uw schuldsaldoverzekering af te trekken in het kader van pensioensparen. Dit biedt u een fiscaal voordeel van minimum 30% tot maximum 40% van de premie. De maximumpremie mag hier € 800 per jaar bedragen en de polis moet een looptijd hebben van minstens 10 jaar. Gezien de aftrek echter gebeurt onder het stelsel van het langetermijnsparen komt er op de einddatum een taxatie in de personenbelasting van 10% op het uit te keren bedrag.
 • Indien u de premie van uw schuldsaldoverzekering niet kan aftrekken onder de 'enige en eigen woning' en wenst te ontsnappen aan de taxatie van het langetermijnsparen kan u er uiteindelijk ook voor opteren de premie 'niet fiscaal' te maken.

terug naar begin Schuldsaldoverzekering

FAQ - vragen over Schuldsaldoverzekeringen terug naar begin Schuldsaldoverzekering

Er bestaat niet altijd afkoopwaarde voor uw contracten. Waarom?

Er bestaat een afkoopwaarde voor de eenmalige pemies, maar niet voor de gesplitste premies om twee redenen:

1) De afkoopwaarde van dergelijke verzekering is altijd belachelijk laag en dus altijd een bron van ergernis.
2) Bovendien zouden wij onze premies moeten verhogen om een afkoopwaarde te voorzien.

Wij verkiezen evenwel, in uw belang, om de premies zo laag mogelijk te houden. Daarentegen ben u vrij uw contract op elk ogenblik te beëindigen als u elders goedkoper vind of als u uw lening terugbetaald. U bent dus helemaal niet verplicht om bij ons te blijven.

Klopt het dat de premies geen recht geven op belastingvermindering?

Neen dat is niet waar. Om te genieten van belastingsvermindering, moeten uw premies worden gestort aan een in de Europese Unie gevestigde onderneming.

Wij kunnen u verzekeren, dat wij uitsluitend bemiddelen in schuldsaldoverzekeringen van maatschappijen die in de Europese Unie gevestigd zijn en die van de Belgische controledienst der verzekeringsondernemingen een goedkeuring kregen om in België te werken.

Waarom zijn jullie verzekeringen zo goedkoop ? Zijn er geen addertjes onder het gras?

Er zijn helemaal geen addertjes onder het gras. Sinds 1994 werd de Europese verzekeringsmarkt geliberaliseerd.

Door de concurrentie op de verzekeringsmarkt dalen de prijzen. U geniet dus rechtstreeks van de liberalisering van de verzekeringsmarkt.

Uw schuldsaldoverzekering is een bijkomende waarborg voor uw bankier. In geval van overlijden is het de bankier die de vergoeding ontvangt van de verzekeringsmaatschappij.

Indien er dus iets zou haperen aan de waarborgen van onze schuldsaldoverzekeringen zouden de bankiers deze polissen niet aanvaarden. Het feit dat zij deze polissen wel aanvaarden bewijst dat alle polisvoorwaarden in orde zijn.


terug naar begin Schuldsaldoverzekering