top img euro
top img plan

De Goedkoopste
Schuldsaldoverzekering

Schuldsaldoverzekering

Wat is een schuldsaldoverzekering?

U hebt een huis of appartement gekocht, en hebt daarvoor een lening afgesloten bij uw bank. Elke maand betaalt u maandelijks een bepaald bedrag terug aan uw bank. Maar wat als u onverwachts overlijdt en u dus uw lening niet verder kan afbetalen? Dan springt de schuldsaldoverzekering bij, door in uw plaats de rest van het aan de bank verschuldigde bedrag te betalen. De schuldsaldoverzekering is dus een extra waarborg, die voorkomt dat uw naasten met extra financile moeilijkheden te kampen krijgen als u onverwachts komt te overlijden, of dat ze in het slechtste geval het huis moeten verkopen.


schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering bouwt u op door het betalen van een bepaalde premie. U kan dit bedrag in n keer storten, of in jaarlijkse betalingen. Het precieze bedrag van die premie is voor iedereen verschillend. Wij bieden u de mogelijkheid een simulatie van uw schuldsaldo verzekering te doen, waarbij uw persoonlijke situatie in beschouwing genomen wordt.Schuldsaldoverzekering simulatie

De kost van uw schuldsaldoverzekering is geen vaststaand bedrag. De te betalen premie hangt af van allerlei factoren. Het bedrag van de lening speelt een rol bij het bepalen van de hoogte van de premie, maar ook de duur en rente van de lening, je geslacht en leeftijd, of u roker bent, enzovoort. Daarom kan u op onze site een schuldsaldoverzekering simulatie doen, zodat u weet waar u aan toe bent. Om de premie van uw schuldsaldoverzekering te simuleren, vult u uw persoonlijke gegevens en eventueel die van uw partner zo nauwkeurig mogelijk in. Aan de hand daarvan berekenen wij de voor u goedkoopste verzekering.


Klik hier voor een simulatie van uw schuldsaldoverzekering.


Fiscale aftrek schuldsaldoverzekering

De premie van je schuldsaldoverzekering is fiscaal aftrekbaar van je belastingen in het kader van de woonbonus. Die woonbonus bestaat in de vorm van een soort 'aftrekkorf' die u kan vullen met de afbetalingen van uw lening, en met de premies van uw schuldsaldoverzekering. Op uw belastingsbrief is daarvoor ruimte voorzien onder de aftrekpost "enige en eigen woning". Het fiscaal aftrekken van uw schuldsaldoverzekering is vooral voordelig als u maandelijks minder dan €500 van uw lening afbetaalt.

Er gelden enkele voorwaarden om een fiscale vrijstelling te bekomen op de premies van de schuldsaldoverzekering. Zo moet u op de verzekering intekenen vr u de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt. De verzekering moet bovendien op eigen hoofd afgesloten worden.

U geniet bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering dus in veel gevallen van een fiscaal voordeel. In het geval u tijdens de duur van uw lening zou overlijden en uw schuldsaldoverzekering dus uitgekeerd wordt, zal deze uitkering echter wel belast worden.


Meer weten over schuldsaldoverzekeringen? Contacteer ons!